Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

II deň IX. Medical Wine Symposium.
Termín: 23.XI.2013.
Prednášky prerušené slávnostným obedom. Pokračovanie do večerných hodín. Historická pivnica, večera v podzemí - odovzdávanie diplomov za prínos...
Najdôležitejším bodom z nášho pohľadu bolo: - Prezident EFVK eques Všetečka rozšíril po vypočutí prednášok predchádzajúceho večera prezentáciu Slovenska a navrhol auditóriu uváženie novej formy postupu ďalšej spolupráce s tým, že ak uznajú vinárske a vedecké kapacity, jeho návrh, pripravia zástupci krajín, vedy, vinárov - cez noc tzv. "Villánske memorandum". Jeho myšlienka bola prijatá súhlasným potleskom Do rána bol dokument pripravený. Klikni
Dôsledná príprava prednášajúcich pred príchodom auditória. Eques Všetečka s prekladom Ing. Kováča pri prezentácii.     Auditórium dostalo novovytlačené brožúry o EFVK. Pred záverom dôležitého vystúpenia. Pokračujúce prednášky o nových druhoch odolného viniča. Problémy vinárstva, riešila ďaľšia prednáška. Svoje miesto mala aj kozmetická oblasť. Malá večera pred výletom do podzemia. Nočná tvorba Ing. Kováča medzinárodného dokumentu. Pivnive Villany, pod celým hotelom. Na tento deň pripadlo 10 rokov od začiatku sympózií. Slávnostná večera pre účastníkov. Stropy zo starých sudov. Pamätný list pre eques Všetečku za prednášku. Bez slov. Večerná prezentácia o umeleckej spolupráci s divadlami. Menu lístok pred sviečkou na nehorľavom podklade. Muzíkanti z neďalekého Chorvátska. Večerné foto s majiteľkou podniku.