Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

III.deň - IX. Medical Wine Symposium.
Termín: 24.XI.2013.
Vyhodnotením sympózia sa začal tretí deň stretnutia.
Po ukončení prvého bodu a po oboznámení sa s textom memoranda, - vzájomným odsúhlasením, - ho za každú krajinu podpísali zúčastnení zástupcovia. Týmto aktom sa píše nová kapitola medzinárodnej spolupráce na poli rozvoja vzdelanosti, pomoci VŠ, vinárom, umelcom a službám v oblasti spojenej vínom.
Aby sa dodržal systém spolupráce V4, eques Všetečka sa zaviazal, že oboznámi s dokumentom aj českú stranu.
Po výmene pozorností sa delegácia zastupujúca Slovensko vydala na spiatočnú dlhú cestu. Klikni.
Ranné impresie Villanske. Zátišie dvora rod Polgár Villany. 16 podpisov na dokumenty pre členov V4. Pohľad na raňajkovú miestnosť. Aj pri raňajskách nad dokumentami. Eques Všetečka. P. Roman Grad pri podpise za stranu Poľska. Pán Isztván Pammer za vinárov Maďarska. Dokumenty pripravené pre českú stranu. Šéfka si mimoriadne váži prínos Slovenskej strany. Malá pozornosť eques Všetečkovi. Kostol obklopený pivnicami, vinári nemajú ďaleko. Diaľnice bez konca v začínajúcom daždi....