Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slávnostný obed s jeho exc. veľvyslancom Taiwanu.
Termín: 25.11.2013.
Hlohovec - areál vinárstva Golguz predstavenie vynikajúcich mladých vín počas obedu s jeho excelenciou veľvyslancom Taiwanu pánom Nang - Yang Leem, jeho manželkou a so sprievodom. Hlohoveckú vinohr. oblasť zastupoval Pavol Tutura predseda Cechu vinárov s manželkou a za EFVK sa zúčastnil jeho prezident eques Všetečka. Pán Tutura poďakoval za kultúrnu pomoc jeho excelencii, Mgr Všetečka vyzdvihol túto udalosť, ktorá zarezonovala aj v EHMK Košice, predstavil reedíciu sprievodných materiálov v angl. a čínskej reči s príhovorom jeho excelencie a daroval mu prvých 50 výtlačkov, Pán riaditeľ Fy Golguz p. P. Mosný poukázal na vynikajúce tohoročné výsledky produkcie vína, vyzdvihol oprávnene jeho vysokú kvalitu podtrhnutú zlatými medailami aj z hlavnej súťaže vo Viedni. Ako prekvapenie daroval jeho excelencii pravý slovenský opasok a fujaru, na ktorú p. veľvyslanec bravúrne - na prekvapenie celej spoločnosti - zahral. Niet lokálneho úspechu bez zahraničných vzťahov. (eques Všetečka) Klikni
V reprezentačných priestoroch Fy Golguz. Jeho excelencia Nang - Yang Lee s manželkou. P. Tutura s eques Všetečkom o reedícii materiálov. Brožúrka aj v čínskej reči potešila pána veľvyslanca. Sprievod pána veľvyslanca pozorne overoval  správnosť znakov Prehliadka pivnice  Fy Golguz a jeho vynikajúcich vín. Šéf Cechu vinárov p. Tutura s pani veľvyslancovou. Príprava prekvapenia. P. veľvyslanec v údive nad krásnym darom - fujarou. Ku tomu ešte pravý slovenský opasok, z pravej kože. Prekvapenie a úprimný smiech. Takto sa skladá fujara... Šok pre všetkých, keď p. veľvyslanec perfektne na nej zahral Medzinárodné trio aj s pozvaním do Bratislavy. Séf Cechu vinárov p. P. Tutura netajil spokojnosť. Reedídčné a rozšírené materiály si každý prezeral so záujmom Po rokoch stretnutie s p. Milošom Kunkelom Manželka p. veľvyslanca s riaditeľkou p. Mosnou.