Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Priateľský večer - Hotel Devín.
Termín: 3.XII.2013.
Koniec roku znamená hodnotiť. Ešte predtým sa zišli v hoteli Devín všetci tí, ktorí spravili kus práce v prospech medzinárodnej spolupráce. Hostiteľom bolo veľvyslanectvo Taiwanu na čele s jeho excelenciou Nang -. Yang Leem.
Hlohovec zastupoval šéf cechu vinárov pán Pavol Tutura s manželkou, firmu Golguz jej riaditeľ s manželkou EFVK prez. eques Všetečka. Priateľský večer s programom - všetko tak, ako sa patrí, Klikni
Žijúca nočná Bratislava. Priateľské privítanie pri vstupe. Pani Tuturová s riad. vína Golguz. Menovka rodiny Tutura na stole Úvod jeho excelencie. Paní Tutura a Všetečka pri víne Gokguz. Údiv prítoných - fujarové trio s p. veľvyslancom. Eques Všetečka pri preberaní daru. Všetci dotali modré tričká. Traja v troch odvetviach. Oslava narodenín p. veľvyslanca. Pri odovzdávaní drahej vázy fy Galguz. Obdiv a údiv p. riaditeľa s manželkou. Foto na záver vydarenej akcie.