Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Otvorenie výstavy starého umenia.
Termín: 2.2.2014.
Umenie nepozná hraníc - aj v tomto duchu sa nieslo otvorenie zaujímavej výstavy starých majstrov v priestoroch starého kláštora na Moravskom Předklášteří. Príprava cyklu prednášok a záchrane pamiatok, ktorú výhľadovo zaraďuje Európske Fórum Vínnej Kultúry do svojho portfólia, bola predmetom rozhovorov v ktorej zúčastnení prisľúbili pomoc. Klikni
Plagát výstavy. Hrad Veverská Bytýška - prestávka cestou. Předklášteří kláštorský areál. Výstava pred oficiálnym otvorením. Vynokajúci muzikant Martin Hroch - čemballo. V priateľskom kruhu. Obrazové svetské motívy. Staré misále. Spis o Kostnickom koncile. Dobová izba, rozšírené o stálu expozíciu. Pohľad do veľkého areálu kláštora. Budovy, ktoré sa nedali prispôsobiť poľno - výrobe. Vchod do starého gotického chrámu. Foto pred cestou. Plagát o kláštore.