Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia v Nitre.
Termín: 21.2.2014.
Medzinárodná konferencia venovaná pomoci vinárov a pestovateľom viniča sa uskutočnila v posluchárňach Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre. Cezhraničnú spoluprácu ocenila aj delegácia maďarských partnerov vedená p. Isztvánom Pammerom, ktorá sa po akcii stretla s prezidentom EFVK Jánom Všetečkom. Predstavitelia organizácií odsúhlasili medzinárodné termíny, ktorých sa zúčastnia delegácie V4. Klikni
Projekty vzdelávania prinášajú veľmi veľa dobrého. člen vedenia Cechu vinárov v Hlohovci p. Maršala. Prvá prednáška z bloku maďarských výskumníkov. Dr. András Vér otvoril konferenciu. Publikácie vydané na pomoc pestovateľom. plná sála záujemcov.  prez. EFVK so zástupcami fy. Galguz. Prof. Szoke sa venoval výsledkom analýz. Prez. Všetečka s p. J. Maršalom cez prestávku. S Neszmély bol aj známy Mihály Szollosy - vynikajúci vinár. Prednáška o roztočoch. S maďarskou delegáciou a p..Pammerom v Zámku u Grófa.