Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dôležité stretnutie v Ózde. I deň.
Termín: 11.4.2014.
Do Maďarského Ózdu vycestovala delegácia predstaviteľov EFVK pod vedením jej prezidenta Eques Všetečku. Na slávnostnom prijatí sa zúčastnil aj primátor mesta a po oficiálnom prijatí otvorili v divadle výstavu Majstra V. Plachého, ako kultúrny dar EFVK mestu a jeho občanom. V poobedňajších hodinách sa stretli na slávnostnej akadémii venovanej problematike vínnej kultúry, turizmu a práce s mládežou. Prednáška Tamása Molnára bola ukončená odovzdaním knižiek, ktoré sa zaoberajú touto tématikou. Pozvanie primátora vyvrcholilo slávnostnou večerou. Klikni
Ubytovanie v Ózde. Stretnutie s predtaviteľom maďarských vinárov pred hotelom. Majster Plachý s pánom Ághom odborníkom na ekol, spracovanie Uvítanie na pôde Ózdu. Stretnutie s primátorom mesta Ózd. Otvorenie výstavy Majstra Plachého Eques Všetečkom. Poďakovanie primátora mesta Ózd. Šéf cechu vinárov Hlohovca p. Tutura pri prehliadke divadla. Začiatok prednáškovej časti dňa v rámci programi Leonardo. Jedna z tém prednášok. Poučenie nestora vinárstva Maďarska. Prednáška Tamása Molnára mimoriadne zaujala. Priečelie divadla s výstavou Majtra Plachého. Privítanie a spoločná večera s primátorom mesta Ózd. Predstavenie Slovenska a jeho medzinárodného pôsobenia.