Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Turistika v okolí mesta Ózd.
Termín: 12.4.2014.
Delegácia EFVK navštívila a zhodnotila viacero medzinárodných aktivít maďarských vinárov na podporu turizmu a vytváranie nových pracovných miest. Kúzelná obec Szamaldás v blízkosti Ózdu - bola hostiteľom a okrem výstavy Majstra Plachého sa počas medzinárodného stretnutia podpísali zmluvy a spolupráci s miestnym - mimoriadne aktívnym spolkom.
Po spoločenskom a mimoriadne zaujímavom stretnutí členovia delegácie hodnotili pozitívne túto skúsenosť, ktorá sa ukazuje, ako jedno z východísk z nedobrej situácie turizmu v našich častiach strednej Európy. Klikni
Pred odchodom na poznávanie zvykov našich krajín. Chebom s soľou p. Tutura a p. Ágh členovia slov. delegácie. Majiteľ tejto kúzelnej lokality pán Pápay. Príležitostné foto s čl, najv. súdu Maďarska. Miestne zvyky vinárske s tradičným oblečením. Piestne postátie so zástavou. Sprievod sa vydáva na pochod obcou. Nedá sa obísť kostol, so spevom a tradíciami. Spoločné foto, po príchode z obce. Sála s výstavou Majstra Plachého čaká na hostí. Obrazy Majstra od Balatonu, podčiarkli slávnostnú atmosféru. Podpis o spolupráci medzi touto malou, ale významnou obcou. Príhovor Eques Všetečku.                  Tradícia. Priateľstvo. Umenie a Víno. Prednáška v plenéri. Členovia delegácie s obdivom zhodnocujú stretnutie. Príhovor manželov Pápayových. S obdivom sledujeme výsledky tohoto nadšenia. Jedna z detských atrakcií, ktorá učí deti a variť lekvár. Začína jar so všetkou krásou. S pani Pápayovou o spoloupráci a súčinnosti. S p. Aghom o prevedení rekonštrukčných prác. Každá detská hračka s múdrou logikou novej skúsenosti. Prírodné materiály nerušia v krásnom prostredí. Toto bola zničená sýpka Esterházych..... Postátie pred jedlom s vynikajúcim vínom domáceho pána Aj sudkyňa najv. súdu obdivuje tradičnú prípravu jedla. Rozprávky pre deti napísala p. Pápayová. Venovanie a v budúcnosti aj ilustračná spolupráca s Majstrom Vyjadrený obdiv a úprimné poďakovanie v mene delegácie.