Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Fraštacké putovanie za vínom.
Termín: 3.5.2014.
Mimoriadne úspešná akcia Cechu vinárov Hlohovca pod vedením p. Pavla Tuturu. Európska spolupráca vedie ku kvalite a otvára cestu k úspechu, aj keď to znie ako fráza, ale za týmto úspechom sa skrýva esencia skúseností získaných počas pobytov v zahraničí organizovaných EFVK.
Na akciu prijal pozvanie aj novomenovaný veľvyslanec Taiwanu a zúčastnili sa jej hostia a partneri z Turnianskej vínnej cesty.
Turnianska vínna cesta so svojim zameraním nielen na kultúru, kultúru vína, ale aj na rodinu, ako súčasť tohoto spoločenského procesu je prelomom v tejto duchaobohacujúcej činnosti. Klikni
Hostiteľ p. Pavol Tutura šéf cechu vinárov Hlohovca. Oboznámenie s organizáciou podujatia .           S delegáciou Turnianskej vínnej cesty na Jašteri. Kryštáľová sála a jej história na Jašteri. Prez. EFVK s primátorom Hlohovca p. Petrom Dvoranom. Vynokajúci orchester z Čercveníka vítal hostí Galguzu. Rozhovor s novým veľvyslancom Taiwanu o spolupráci. Predstavenie hostí z Turnianskej vínnej cesty. Foto so zástupcom ambasády na stretnutí v Galguze. Vzájomné pozvania dokumentujú dobrý úmysel. Pán Tutura s hosťami, aj o spolupráci.