Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Topoľčianska koštovka
Termín: 7.okt.2011.
Člen Ordo Equestris Vini Europae pán Henrich Kopinec zorganizoval stretnutie vinárov a priaznivcov vína v pivárskej bašte - v Topoľčanoch. Toto medzinárodné stretnutie sa konalo pod gesciou Európskeho Fóra Vínnej Kultúry a zaznamenalo nebývalý úspech. Klikni
Prezident EFVK v rozhovore s primátorom TO p. Balážom. Otvárací ceremoniál pod zástavou EFVK. p.Kopinec, p. Všetečková a p. Tutura. Ukážka, ako sa robí víno - vynikajúco pripravil p. Tutura. Priateľská návšteva z Kroměříža, p. Martínek. Konzervatoristky a p. Tutura na javisku KD. Príchod primátora Hlohovca p. Dvorana. Deti ovládli javisko. Kalendár pre r. 2012 s najkrajšími ženami TO Úplne plná sála bola veľkým úspechom. Desiatky vinárov a obdivovateľov vína bolo spokojných. p. Henrich Kopinec po úspešnom naštartovaní tradície v TO.