Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Jubilejné vinobranie Čajkov
Termín: 3.5.2014.
Prez. EFVK Eques Všetečka sa zúčastnil odovzdávanie cien počas jubilejného 20 ročného stretnutia z príležitosti verejnej degustácie vín. Podpora zo strany starostky p. Nichtovej, ocenenia za spoluprácu aj z rúk šéfa kraja prof. Belicu dotvárali slávnostnú atmosféru podujatia. Boli sme veľmi radi, že bol na podujatí významne ocenený organizátor MUDr Jaroslav Muráni. Spisovateľ, lekár, vinár, organizátor spoločenského života Čajkova. Súčasne to potvrdzuje náš dávny predpoklad o dôležitosti histórie a kultúry pre rozvoj lokálnych vinárskych aktivít. Klikni
Preplnená sála KD Čajkov. P. Nichtová preberá cenu za ocenené vinárstvo Nichta. Pohľad z javiska do hľadiska. Prejav. preds, kraja p. Belicu. MUDr Muráni preberá krajské ocenenie za svoju prácu. Vkusná výzdoba KD Čajkov. Pamätné foto MUDr Murániho a p. Belicu. Poďakovanie starostky p, M. Nichtovej pred otvorením degustá