Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Turnianska vínna cesta v Nitre.
Termín: 4.5.2014.
Prezident EFVK Eques Všetečka sa stretol s predstaviteľmi Turnianskej vínnej cesty v sídle Európskeho Fóra Vínnej Kultúry na Zámku u Grófa v Nitre. Zhodnotili doterajšiu spoluprácu podtrhnutú koordinovanými akciami s vinármi Maďarska. Prez. Všetečka ocenil ich mimoriadny osobný prínos v prospech bilaterálnych vzťahov medzi národmi obohatený o rodinný rozmer, zameraný aj na rozvoj osobnosti detí. Obidve strany sa dohodli na prehĺbení spolupráce a na pokračovaní vzájomných kontaktov. Klikni
Ing. Vereš s manž.  a rod Pápayových pri príchode. Predstavitelia Turnianskej vínnej cesty v Nitre. Spoločné foto počas jednaní. Vďaka týmto osobnostiam sa Turnianska vínna cesta prezentuje Záverečné foto dobrých priateľov v Nitre.