Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Kroměříž 2014.
Termín: 24.5.2014.
V Kroměříži sa konalo medzinárodné stretnutie Ordo Equestris Vini Europae, na ktorom sa zúčastnila delegácia zo Slovenska. Európske Fórum Vínnej kultúry je už tradičným spolupracovníkom podujatia. Cech vinárov Hlohovca zastupoval p. P. Tutura a p. P. Butika vinárov regiónu Topoľčany p. Henrich Kopinec.
Okrem vynikajúceho umeleckého programu od orchestra, sólistov ND Praha, cez ľudovú hudbu až po ohňostroj sa priebežne konali bilaterálne rozhovory a prehlbovaní vzájomnej spolupráce. Klikni
Príprava prijímania nových členov rádu. Eques Všetečka počas prípravy. Atrakcií nikdy nie je dosť. Slávnostný sprievod nádvorím biskupského sídla. Znaky, insignie a symboly vovádzali do duchovného rozmeru st Nástup novoprijímaných členovv pod gesciou Ing. Hrabálkovej. Nádherné priestory biskupského paláca majú svoju dôstojnosť. Požehnanie insígnií. Koncert vo veľkej sále paláca. Čast delegácie Slovenska. Ohňostroj na hudbu Mozarta. P. Henrich Kopinec s manželkou. P. Tutura s paňou v úozadí p. Butika s manželkou. Nielen dorábať dobré vbíno ale aj tancovať vedeli Moraváci.