Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Urologický kongres.
Termín: 4.jún.2014.
V priestoroch Zámku u Grófa sídle Európskeho Fóra Vínnej Kultúry sa konalo posedenie urologického kongresu krajín V4.
Prítomných privítal Primár Juraj Bárta a o kultúrnej spolupráci v oblasti vínnej kultúry informoval prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka. Poukázal na nevyhnutnosť tejto spolupráce v rámci strednej Európy. Medzi hosťami bol aj profesor Ján Breza. Klikni
Primár Juraj Bárta víta účastníkov konferencie. Neformálna diskusia s českými odborníkmi. Eques Všetečka pri prejave účastníkom konferencie. Zaujali obrazy Majstra Plachého Priestory konferencie.