Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Víno Hlohovec.
Termín: 6.6.2014.
V reprezentačných priestoroch empírového divadla v Hlohovci sa konalo vyvrcholenie nominačnej súťaže do Salónu vín - Víno Hlohovec. Cech vinárov Hlohovca pod vedením p. Tuturu, manželov Černých a skutočne zapálených priaznivcov vína, dokázali vytvoriť dôstojnú atmosféru podujatia, ktorého sa zúčastnilo, priateľsky a neformálne veľa osobnosti regiónu.
Mimoriadne hodnotné ceny, boli tiež nemalým lákadlom. P. Pavol Tutura informoval o spojení s regiónom Sereď a prez. EFVK Eques Všetečka informoval o pripravovaných medzinárodných projektoch. Zúčastnení to ocenili dlho trvajúcim potleskom. Pozitívne zhodnotil prácu vinárov aj primátor Hlohovca pán Peter Dvoran. Klikni
Šéf cechu s manželmi Černými.Vinikajúcimi vinármi. Prez. EFVK s primátorom Hlohovca a vinármi. Pre pomoc vinárov Hlohovca - stále v Aj so zástupcami iných vinárstiev. S riaditeľom Mosným a jeho manž. víno Golguz. S primátorom Dvoranom. p. Tutura a Všetečka Ceny a ocenenia vinárov časť. 1 Ceny a ocenenia vinárom - časť 2 Pán Tutura šéf cechu vinárov pri prejave. P. Tutura s primátorom pred rozdeľovaním cien. Eques Všetečka o pripravovaných a realizovaných projektoch. Voľná prehliadka víťazných vzoriek.