Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Cieľ: Vinohrady nad Váhom.
Termín: 14.júna.2014.
Jeden z medzinárodných projektov EFVK počíta aj s fyzickou aktivitou spojenou s propagáciou zaujímavých lokalít Hlohoveckej vinohradníckej oblasti teraz prepojenej na vinársku lokalitu Sereď. Pochod a cyklotrasa - od Urbánka v Hlohovci po Vinohrady nad Váhom, kde ich privítal jeden z najlepších vinárov pán Milan Chudý. Podujatie zorganizoval Cech vinárov pod vedením p. Tuturu. V cieľovej stanici počkal zúčastnených aj prez. EFVK Eques Všetečka. S p. Chudým prejednal nasledujúcu medzinárodnú návštevu predstaviteľov vinárov Maďarska, Poľska a predstaviteľa vinárov pri EÚ. Klikni
Prvá časť peletónu po náročnej ceste vo Vinohradoch nad Váho Priaznivci robili zázemie na džípe s tekutinami a jedlom. Ďaľšia časť nadšencov. Vstup do rodinného podniku Chudý. S hlavným organizátorom p. Tuturom šéfom cechu vinárov. Časť auditória u p. Milana Chudého. Ing. Milan Chudý počas premietania fotiek o rodinnom podniku Prehliadka jeho úžasných vinohradov. Vonohrady Chudý vo Vinohradoch nad Váhom. P. Tutura v rozhovore so synom p. Chudého.