Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia EFVK.
Termín: 18.VI.2014
Zahajovacie stretnutie účastníkov medzinárodnej konferencie o vínnej kultúre, aspektoch enoturistiky, budúcnosti a rozvoji kultúrneho života z pohľadu vinnej tradície sa konalo v reprezentačných priestoroch Zámku u Grófa v Nitre. Stretnutie je zastrešené projektom Leonardo Európskej únie.
Rannú históriu vinárstva zhrnul vo svojej prednáške Ing. V. Libant ex-primátor Nitry, vinárstvo na Zobore -dejiny, rozvoj prof I. Točka, Majster Vladimír Plachý zaujal vynikajúcou prednáškou o ponímaní kultúry a jej vplyvu na medziľudskú komunikáciu. Organizácie enopodujatí v Topoľčanoch priblížil Henrich Kopinec. Stretnutie otvoril prez. EFVK eques . Mgr. Ján Všetečka - Konstanty. Klikni
So spoluorganizátormi stretnutia pánmi Kopincom a p. Kováčom Foto maďarskej delegácie pod vedením p. Pammera. Vlajková výzdoba, podtrhla význam stretnutia. Zahajovací prejav eques Všetečku s prekladom p. Kováča.     Ing. Arch. Vladimír Libant pri prednáške o dejinách vínnej r Majster Vladimír Plachý o kultúre a jej vplyvu na subjekt. Prof. Imrich Točka pri prednáške o Vinárstve na Zobore.