Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia EFVK
Termín: 19.VI.2014.
Medzinárodná konferencia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry v rámci projektu Leonardo da Vinci spolu financovaná z prostriedkov EÚ - sa niesla v duchu pracovnom a poznávacom. Pred výjazdom bola pracovná časť, na ktorej sa udobrovali plány do budúcnosti a rozhodovalo sa o nových projektoch. Delegáti navštívili Chateau Topoľčianky. V popoludňajších hodinách sa stretli so spisovateľom, vinárom MUDr Jaromírom Muránim, ktorý nielen pripravil stretnutie priamo vo vinohrade, ale aj v tufovom amfiteátri, kde každému účastníkovi podpísal a daroval knihu Putovania – dejiny vinohradníctva v Čajkove. Klikni
Pán Peter Kováč, pripravuje preklady. Plány, nové projekty, uznesenia. Areál Chateau Topoľčianky. Dejiny firmy, zámery, predstavenia snáh, výsledky. Jeden z úžasných archívov Chateau Topoľčianky. Šéf vinárov Maďarska p. Pammer obdivuje používané etikety. Eques Všetečka pri ďaľších výkladoch. Cesta do Čajkova v popredí p. Ágh, zást. južnej časti. MUDr. J. Muráni, objasňuje princíp ekologickej ochrany.     Otázky a odpovede na tému vinič. Problematika zaujala. MUDr. Muráni tlmočil svoje úžasné poznatky v problematike. Cech vinárov Hlohovca pod vedením p. Pavla Tuturu. Majster Plachý v rozhovore s p. M. Murániovou. V horúčave dobre padlo príjemné prostredie. S hl. eurokreatotomk Poľska p. Kunaszykom. Počúvať dejiny z úst MUDr. Murániho - je zážitok. MUDr Muráni podpisuje svoje knižky účastníkom. Rozhovor o projekte na trvalé pozdvihnutie obce Čajkov. Zastavenie v kláštore v Hronskom Beňadiku. Obdiv ku kamennej kráse.Mgr. Všetečka, Ágh, Pammer.         Odovzdanie daru EFVK oslávencovi v maď. delegácii.