Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia EFVK. Projektu Leonardo. I časť.
Termín: 20.VI.2014.
Raňajšie bilaterálne rozhovory a raňajky na pozvanie primátora Serede Ing. Tomčányiho. Spojenie aktivít Hlohovca, Serede - cez Šintavu, Vinohrady nad Váhom, Fussmannov dvor. Garanti: p. Tutura z Cechu vinárov, EFVK, zahraniční priatelia. Prez. EFVK Eques Všetečka hovoril aj o pripravovanom projekte "Ferdinand Fussmann" .
Návšteva vinárstva Šintavan, firma, ktorá susedí so Sereďou.
p. Kováč a Majster Plachý pred rokovaniami. Atmosféra debát o nových projektoch. Podpora vinárom regiónu Sereď, Hlohovec. Budova mestského úradu v Seredi. Privítanie prítomných p. primátorom Serede,úvod do spoluprác Raňajková atmosféra na Mestskom úrade. Hubert, dar primátora p. Kunaszykovi. p. Všetečka, p. Pammer s prim. a viceprimátorom Serede. Srdečné rozhovory medzi budúcimi partnermi. Z autobusu pred Šintavanom. Firemný znak. O firme a snahách. Predstavenie firmy. Bratislava, Topoľčany, Hlohovec. Barikové sudy Šintavanu. Problémy výrobcov, otázky a odpovede. Autobus a cesta do Vinohradov nad Váhom. Vinohrady nad Váhom. Privítanie ing, Milanom Chudým -