Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia EFVK. Projektu Leonardo II. časť.
Termín: 20.VI.2014.
Delegáti navštívili jedno z najlepších vinárstiev oblasti Víno Chudý. Predstavenie Firmy, problematika vinárov, podpora fondov, choroby a kvalita sadeníc, pôda a kvalita - hľadanie východísk. To bol niekoľko hodinový edukačný maratón.
Vynikajúci výklad, podporený filmom a osobnými pestovateľskými skúsenosťami.
Po vystúpení počas privítania. Spresnenie okruhov tém. Všetečka, Tutura, Chudý. Šéf cechu vinárov Hlohovca predstavuje domáceho pána. Prednáška vo vinohradoch. O chorobách viniča, pôde a postrekoch. Vlastné sadenice. Čo neslúži sa vylúči, nech nezaberá miesto. Postreky obiľovín, ktoré poškodzujú vinič. Firemný znak. Edukačná miestnosť s filmom. Mapy oblasti a presahy pôd. Ing. Milan Chudý pri výklade . Pani šľachtiteľka Pospíšilová s ktorou udržuje čulý kontakt. Odpovede na otázky p. Kunaszyka. Cesta krajinou vína smerom k Fussmannovi. Na obzore usadlosť Ferdinanda Fussmanna. Privítanie delegátov terajším prevádzkovateľom. Spoločné foto delegátov. Pomník Ferdinanda Fussmanna. Eques Všetečka predstavuje projekt o tomto výnimočnom mužovi Pietná chvíľka ticha na pamiatku Ferdinanda Fussmanna. Majster Plachý s p. Henrichom Kopincom o Fussmannovi. Cesta na farmu prasiat p. Petra Butyku.