Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Rozhovor s pánom Gustávom Koštrnom a jeho ženou.
Termín: 1.7.2014
Medzinárodný projekt o Ferdinandovi Fussmannovi vyžaduje dokonalú prípravu. Rozhovory s pamätníkmi tvoria dôležitú súčasť projektu na ktorom sa budú zúčastňovať vinári aj mestá Hlohovec a Sereď. Dôstojnosť, úcta a možnosť výpovede každého zúčastneného zaradili tento projekt na popredné miesta.Rozhovor s pánom Gustávom Koštrnom a jeho ženou Emíliou rodenou Motošickou. Klikni
Pán Gustáv Koštrana a jeho žena Emília. Pán Koštrna číta posledný list od členky rodiny Fussmannovýc Ďakovný list  z doby strasti. Vďaka za dobro. Spomienka na najväčšieho vinára medzivojnového obdobia. Aj toto cez deda daroval našej rodine. F. Fussmann.