Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Ing. Milan Chudý
Termín: 9.7.2014.
Dôsledná príprava projektu o Ferdinandovi Fussmannovi pripravovaná na 13. september vyžaduje osobné stretnutia s vinármi na dvesto rokov starej vinárskej oblasti Hlohovec, Šintava, Sereď. Ing Milan Chudý Vinohrady nad Váhom je jedným z mimoriadne zaujímavých vinárov v tomto projekte. Pripravovaná publikácia o F.F. zahrnie všetkých podobných - statočne - bojujúcich vinohradníkov do svojich riadkov. Robia to nielen excelentné výsledky reprezentujúce jeho profesionalitu, ale hlavne húževnatá osobnosť vedúca tento rodinný podnik. Tieto riadky nech sú len malou poklonou týmto statočným ľuďom. Klikni
Nad Váhom v krásnych vinohradoch - Ing. Milan Chudý. S prezidentom EFVK o pripravovanom projekte F.F. So šéfom cechu vinárov Hlohovca p. Tuturom. Vynikajúci vinohradník v krásnej krajine. Ing Chudý. Považie na vápencovom podnoží, kvalitá daná vývojom. Vzájomná úcta kreuje vzájomnú spoluprácu. Tramín, so svojimi bolesťami a úspechom zachránených viníc. Ing Milan Chudý.