Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Szombately projektová porada.
Termín: 10.7.2014
Delegácia EFVK vycestovala na stretnutie s predstaviteľmi vinárov Maďarska, ohľadom presných dohovorov 10 výročia Európai Borlovagrend Magyarországi v Maďarskom meste Hajdúszoboszó a následne 130. výročia narodenia jedného z najväčších európskych vinárov v tridsiatych rokoch 20. stor. Ferdinanda Fussmanna. Projektu F.F. sa zúčastní tucet top vinárov medzi Hlohovcom a Sereďou -obce Bojničky, Dvorníky, Vinohrady nad Váhom Šintava a samozrejme mestá Hlohovec a Sereď. Z pôvodných viníc F.F. bude pripravená pamätná fľaša vína od firmy Golguz, ktorá vlastní 200 ha. týchto viníc a zúčastní sa projektu aj Fy. Hubert zo Serede. Aj napriek vzdialenostiam delegácie vzájomne navštívia projekty, ktoré ústia do spoločného medzinárodného projektu s prac. názvom "Paralelné kultúry". Klikni
Pred Szombathely konečne aj diaľnica. S Ištvánom Pammerom šéfom vinárov Maďarska. Projekt F.F. mimoriadne zaujal a pridajú sa aj vinári Maďars Pán Pammer navrhuje rozšírenie projektu o Maďarsko. Termíny, časy, program a východiská - dohodnuté. Navigácia na spiatočnú cestu.                Nebolo času posedieť na tejto peknej terase. Výpadovka zo Szombathely smerom na Slovensko.