Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Bojná.
Termín: 12.VII.2014.
Bojná so svojimi nálezmi bola cieľom stretnutia organizovaného dôstojným pánom Jozefom Vlasákom.
Po prehliadke archeologického múzea zúčastnení navštívili v horách hradisko, kde si vypočuli prednášku Dr. Karola Pietu, ktorý vedie celú činnosť za Archeologický ústav v Nitre - lokalita Bojná. Bojná bude zaradená do najbližšieho medzinárodného stretnutia projektu Leonardo, je to jedinečné nálezisko z dôb kráľa Svätopluka a zaujme každého, kto obdivuje históriu a tradíciu. Eques Všetečka pozval prítomných na akciu Ferdinand Fussmann. Klikni.
Dôstojný pán Jozef Vlasák dáva pokyny pred múzeom v Bojnej. Jeden z množstva zaujímavých panelov. Smerová tabula k múzeu. Náročnú cestu auto zvládlo, prechod cez vstupnú bránu. Horné terasy prastarého opevnenia. p. Všetečková v rozhovore s Dr. Pietom. Dôležitá súčasť prírodného múzea. Kopa pozorných poslucháčov. Prechod cez staré opevnenia. Pohľad z výšky. Eques Všetečka  s prim. V. Vlasákom a Ing. Viktorom Vlasákom Posedenie v kultúrnom dome, pre všetkých zúčastnených.