Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Čajkov príprava projektu.
Termín: 13.VII.2014.
Prezident EFVK Eques Všetečka sa stretol v Čajkove počas programu ochrancov prírody so šéfom vinárskeho spolku MUDr. Jaromírom Muránim. Vypočul si prednášku o činnosti spolku s ohľadom na dejiny Čajkova a prezrel si pripravované priestory na školenie v extraviláne Čajkova. Pozval predstaviteľov spolku a vinárov Čajkova na výročie Ferdinanda Fussmanna do Fussmannovho Dvora pri Bojničkách. Vzájomná koordinácia činností prináša priestor na vzájomné poučenie a spoluprácu. Klikni
Cesta pos Štiavnické pohorie do starého amfiteátra. Prednáška v plnom prúde. MUDr. Jaromír Muráni pri jednej zo zaujímavých prednášok. Vôbec nevadili vzdialenosti, bolo plno a prišli aj na koníko Vedľa MUDr. Murániho p. straostka M. Nichtová. Ideálne priestory na školenia v prírode. Eques Všetečka predstavuje projekt F.F. Foto pred odchodom v úchvatnej prírode. Cesta späť a na horizonte Štiavnické pohorie.