Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Ďalšie príprava veľkej akcie F.F.
Termín: 12.8.2014.
Na Fussmannovom dvore medzi obcami Bojničky a Dvorníky sa zišli zástupcovia a riaditelia zúčastnených subjektov, aby exaktne predebatovali a pripravili projekt Putovania, ako celok i jednu s konkrétnych akcií (13.sept) spájajúcich Hlohovec, Sereď a obce medzi mestami. Projekt je nielen náročný svojim obsadením, ideovým a umeleckým dopadom, ale dôležitou súčasťou je zladenie všetkých komodít, od turistov, cez vinárov, diplomatov, umelcov. Klikni.
Vinársky profesionál p. Hrnčiar s p. Tuturom šéfom cechu. Pri pomníku F. Fussmana s riaditeľmi Food Farm. Prez EFVK s p. Hrnčiarom o výstavných plochách. Cestičky, osvetlenie detaily všetko pre spokojnosť návštevní Pekný pohľad do veľkého areálu. Mokrá a suchá variácia podujatia. Všetko bude pripravené. Priestor na premietanie filmu, ako súčasti hlavného programu Aj do dažďa aj do sucha - priestor pre súbory a sólistov. S. p. Tuturom o koordinácii projektu s obcami. Pekný výhľad z Jaštera na zeleň v okolí Hlohovca.