Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Bojničky a príprava programu.
Termín: 22.8.2014.
Prez EFVK Eques Všetečka sa zúčastnil na skúške folklórneho súboru Bojničan v obci Bojničky. Program tohoto súboru bude súčasťou spomienkového stretnutia s príležitosti 130 výročia narodenia a 70 výročia úmrtia Ferdinanda Fussmanna dňa 13. septembra. Klikni
rozhovor o originálnych textoch pesničiek Titulka súboru Pásmo Jedno z vystúpení pred domácim publikom. Harmonika, spev a nadšenie. Ideálny súhrn pre úspešný predne