Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Zádušná omša za Jozefom Malíkom.
Termín: 23.8.2014.
Odchod Jozefa Malíka - vynikajúceho klaviristu, pedagóga a korepetítora SND, zaskočil jeho priateľov. Jozef Malík mal byť jednou z umeleckých osobností podieľajúcich sa na programe venovanom Ferdinandovi Fussmannovi.
Na zádušnej omši celebrovanej ThDr Mariánom Červeným a dôstojným pánom Jozefom Vlasákom hlohoveckým rodákom pôsobiacim v Krušovciach sa zišla rodina p. Malíka a jeho kolegovia, priatelia. Významné osobnosti kultúrneho života manž Šomorjajovi, P. A. Heribanová s manželom - spisovateľom J. Heribanom.Poďakovanie patrí p. Pavlovi Tuturovi šéfovi vinárskeho cechu, ktorý sa postaral o pohostenie, Eques Všetečkovi za obrazosled s hudbou Albinoniho, ktorý v ňom zdokumentoval významné okamihy života J. Malíka a tak prispel k dôstojnej úrovni tohoto pietneho stretnutia Klikni
Jozef Malík, umelec, pedagóg a vynikajúci človek. Františkánsky kostol v Hlohovci. Príprava stretnutia v spoločenských priestoroch frant. kosto MUDr Vlasák a dôstojným pánom J. Vlasákom s p.Chrenákovou Foto priateľov a blízkych.. p. Babjak v rozhovore s maželkou MUDr J. Maňáka. Páni Babjak, Všetečka a dôstojný pán Jozef Vlasák. ThDr M. Červený, posledné pokyny pred začiatkom omše. Príhovor 82 ročnej mamičky Jozefa Malíka - prítomným. Obsadené lavice Františkánskeho kostola.          ThDr Červený a pán Babjak pred rodným domom p. Malíka. Spoločné foto pred rodným domom. Mamička p. Malíka ďakuje za dôstojnú omšu. Poďakovanie organistovi, za vynikajúci sprievod spevákov. Jeden z obrázkov na stene v rodnom dome J. Malíka. Jozef Malík, ako ho nezabudneme.