Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Príprava výstavy k výročiu F.Fussmanna.
Termín: 26.8.2014
Ateliér Majstra Plachého navštívil prezident EFVK Eques Všetečka aby spolu z Majstrom posúdili rozsah a možnosti viac ako rok pripravovanej akcii venovanej 130. výročiu narodenia a 70 výročiu úmrtia Ferdinanda Fussmanna.
Klikni
Vyznenie výstavy treba dať do kontextu. Navrhované diela Majstrom Plachým. Dokončiť obrazy, kvôli myšlienkovému dôrazu akcie. Bodový scenár, prebrali ako jeden z ideových nástrojov. Eques Všetečka spomína odchod.J.Malíka.