Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Rozmarín
Termín: 30.8.2014.
Precízna príprava programu o F.F. 13. sept. znamená aj navštíviť súbory, dohodnúť repertoár, čas a minutáž programu. Prezident EFVK navštívil súbor Rozmarín v Šintave.
Ako uviedol: ..." je neuveriteľné koľko ľudskej múdrosti, snahy zosúladiť svoje snaženia s rodnou obcou, so záujmom súboru sa nachádza medzi týmito výnimočnými ľuďmi. Nie je to len snaha dávať príklad, je to aj pocit zodpovednosti, akým úplne vzorovo, pristupujú ku každému vystúpeniu a jeho príprave". Pod vedením Pani Ľudmily Hercegovej uvidíme súbor Rozmarín aj 13 septembra o 17.00 hod. na Pannonii - dnes Fussmannovom dvore. Klikni
Po prázdninový štart mal aj pán harmonikár. Ozembuch, doplnený dvoma bubienkami. S p. Hercogovou bolo dohodnuté, že najpr pesničky zo Šintavy Šintava, voľakedy mesto s kráľovskými výsadami. Vybrali sme mimoriadne kvalitný súbor.