Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Tomáš Jeřábek v Nitre!
Termín: 1.9.2014.
Skladateľ, nadčasový odborník na organy, organista a spolupracovník významných režisérov hneď po návrate z úspešného turné v Číne navštívil Nitru, aby sa stretol s prez. Eques Všetečkom. Do neskorých nočných hodín preberali možnosti spolupráce na medzinárodných projektoch na ktorých sa chce tento mimoriadny talent zúčastniť a obohatiť stretnutia o kultúrny rozmer veľkého významu. "Je to nepopsatelný pocit hrát na něco, co se nachází tak vysoko, mňe to připadá, akobych si pohrával s nebeskýma sborama anďelu"... citát umelca p. Tomáša Jeřábka o jeho koníčku, historických organoch. V mene vinárov sa tešíme na stretnutia. Klikni
Tomáš Jeřábek pri svojich miláčkoch, historických organoch. Príprava na koncert v brnenskej bazilike. Počas rozhovoru s Eques Všetečkom. Je to nepopsatelný pocit hrát na něco, co se nachází vysoko. Organ je kráľovský nástroj a je to o pozdvihnutí duší. Majster Tomáš Jeřábek obdivuje dielo mMajstra Plachého Nitriansky hrad v pozadí dokresľuje atmosféru stretnutia. Hrad, ako kulisa, -  sa pomaly zahaľuje do hmly.