Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dôstojná slávnosť - spomienka holokaustu.
Termín: 8.9.2014.
Mesto Sereď v spolupráci s osvetovým strediskom Galanta pripravili spomienkovú slávnosť obetiam holokaustu.
Bola to veľmi korektná a dobre pripravená spomienka na obete holokaustu. Primátor mesta Sereď, predseda TSK p. MiIkuš, prof. Mešťan a ďalší. Posolstvo tejto hrôzy aj bez prispenia by malo byť mementom a poučením pre všetkých.
Klikni
Pomník holokaustu v Seredi v zámockom parku. Panely o holokauste v ktorom zahynul aj F. Fussmann. Dôstojná organizácia podujatia. Park sa zapĺňa hosťami. Prez EFVK s p. Mikušom a šéfom židovskej obce. Ing Tomčányi primátor Serede pri prejave. Čestná stráž, dôstojné miesto. Jeden z najväčších monumentov, škoda že nie v srdciach. Aspom vence, život nevrátia, ale spomienky áno. Prez EFVK peques Všetečka s predtaviteľom židovskej obce. Na nádvorí radnice.