Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Cesta do Hajdúszoboszló.
Termín: 11.9.2014.
Vrámci medzinárodného programu navštívila delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry pod vedením jeho prezidenta Eques Mgr. Jána Všetečku - Konstantyho kúpeľné mesto Hajdúszoboszló, kde sa jej členovia zúčastnili konferencie o pomoci turizmu. Tento akt bol spojený s významným rozšírením Maďarského vinárskeho rádu. Klikni
Na hraniciach v Komárne páni Kováč radca min. riad. Šomorjaj Prechod cez upršanú Budapešť. Hajdúszoboszló dominoval vínny festival a Bio jedlo. S majiteľom hotela pánom Pincészom Károiom. Útulné priestory s dôrazom na históriu Maďarska. Kronika hotela a priľahlých podnikov. Reformný kostol v Hadúszoboszló.