Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hajsúszoboszló, odovzdávanie zlatého kríža EFVK.
Termín: 12.9.2014.
Delegácia EFVK vedená eques Mgr. Jánom Všetečkom Konstantym, počas celo-maďarského zjazdu vinárov odovzdala zlatý kríž konzulovi Istvánovi Pammerovi. Delegáciu prijali predstavitelia mesta a kraja a zúčastnila sa aj na slávnostnom odovzdávaní zástav pre rozšírené komturáty.
Prezident EFVK Ján Všetečka vyzdvihol prácu vinárov a jej nezanedbateľný prínos pre zamestnanosť a rozvoj v tomto prípade aj kúpeľného mesta Hajdúszoboszló. Klikni.
Veľký dôraz na históriu mesta. Slávnostný sprievod mestom  Hajdúszoboszló. Pod javiskomv parku mesta. Prezident  eques Všetečka predčítava darovacie listiny. P. riaditeľ S. Šomorjaj s maďarským prekladom listín. Odovzdávanie najvyššieho vyznamenania Zlatého kríža. Delegáti s kráľovnou krásy (druhá zľava). S primátorom mesta pri stánku mesta. S predstaviteľmi kraja, mesta a vinármi. Primátor mesta odovzdáva eľues Všetečkovi pozornosti mesta. Spoločné foto po akte posvätenie zástav v kostole. Slávnostná recepcia v podniku p. Pincésa. Eques Všetečka s riad. Mgr. S. Šomorjajom.