Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Ferdinand Fussmann - "Stratený obraz"
Termín: 13.9.2014.
Významné osobnosti kultúry, veľvyslanci i predstavitelia miest a obcí sa zúčastnili na programe výročia Ferdinanda Fussmanna. Niekoľko výstav, folklórne súbory, speváci, obrazosledy - krásna hudba, staré autá a víno. Predstavenie novej značky vína, vydanie dvojjazyčnej brožúry k podujatiu sledovalo cez jeden tisíc návštevníkov v doteraz zabudnutom Fussmannovom Dvore medzi Bojničkami a Dvorníkmi. Tradícia. Víno. Umenie. Priateľstvo. ....-Európskemu Fóru Vínnej Kultúry v spolupráci s firmou Foot Farm sa podarilo vzkriesiť tradíciu o ktorá dlho bude rezonovať v Slovenskom vinárstve. Po prvý krát atyp. spojenie s príbehom F. Fussmanna. Klikni
Vývesná tabuľa pri hlavnom vchode do areálu. F. Fussmanna. Delegácia najvyšších hodnostárov vinárov Maďarska. Autičká zaujímali najmä deti. Zhromaždenie pred začiatkom pietneho aktu. Príhovor PhDr Korčoka riaditeľa múzea holokaustu. Riaditeľ múzea Hlohovec Mgr. Urmínsky. Slávnostné zhromaždenie aj starostov a primátorov. Riaditelia Ing. Danko a p. Mosný prikladení vencov. Dôstojný akt so všetkými tradičnými zvykmi. Pietne miesto F.Fussmanna a jeho rodiny. Addagio Albinoniho znelo medzi stromami. V lisovni - 6 sviec za umučených 6 mio. židov a jedna za F. Obrazosled so židovskou hudbou otriasol prítomnými. Spomienka na paralelnú kultúru, ktorá 400 r. nevadila. Prof. Ján Salay pri klavírnom prechode do súčasnosti. Dusíkova dojemná skladba v podaní Martina Babjaka. Eques Všetečka otvára výstavu Majstra Plachého. V popredí veľvyslanec Taiwanu. Kvety pre Majstra Vladimíra Plachého. Sl. N. Vančová informuje jeho excelenciu o vinárstve oblasti Šéf vinárov p. Varga s ministerským radcom p. Kováčom. Vedenie Food Farm s Majstrom Plachým. O víne a kultúrnych a ekonomických vzťahoch. Eques Všetečka s riad. p. Šomorjajom informuje o brožúrke. p. Pammer (Maďarsko)blahoželá p. Babjakovi k výkonu Dôstojná oslava. Tradícia, umenie, víno, priateľstvo. Úžasný výkon mladých muzikantov obdivovali všetci. Fantastické výkony mladých Heskovcov. Prez EFVK eques Všetečka poďakovanie všetkým, ktorí pomohli.