Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Brno - benefičné stretnutie EŘRV
Termín: 27.9.2014.
Evropský Řád Rytířu Vína ako top organizácia vinárov Čiech a Moravy sa svojim smerovaním hlási k podpore kultúry, ktorá sa stala súčasťou reprezentačných stretnutí jej členov a členov Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Benefičný koncert v Brne a neskôr aj vystúpenie mimoriadne talentovaných študentov JAMU sa niesol v tomto duchu. Detský zbor Primavera, Spevácky súbor Gaudeamus a ISHA trio Marta Reichelová soprán, Kristýna Vaculová flauta - Sára Medková klavír a kompozícia načreli do diel českých klasikov Janáčka, Martinu, Dvořáka a ďalších, doslova dôstojný rámec, vzájomne sa obohacujúci. Všetci prítomní boli nadšení. Je len na škodu veci, že na Slovensku dávne vyhlásenia EFVK, nenašli odozvu takých rozmerov ako v Čechách a na Morave. Strácajú vinári a strácajú mladí umelci, zložky, ktoré sa vedia vzájomne doplniť. S týmto stavom na Slovensku - nie sme spokojní. Klikni
Vstup do Augustianského opátstva. JUDr Jedlička s Majstrom Plachým na nádvorí opátstva. Spomienka na veľkého učenca, známeho v celom svete. Otvorenie koncert v chráme opátstva. Otvára p. Luděk Šlancar Poďakovanie p. opáta za nádherný umelecký výkon. Počas koncertu sa menili zostavy spevákov. Odovzdanie nie maleho obnosu z benefície. Blahoželáme! Degustácie pod starovekými klenbami. Prez. EFVK Eques Všetečka s p. Opátom a riad. Kratochvílom. Spoločné foto organizátorov. Koncert ISHA Tria. Každá študentka má už profi perpektívu. Elegantný program, precízne vybratá tlač a program. JUDr Jedlička ďakuje učinkujúcim. Prez. Všetečka s T. Jeřábkom-mimoriadne talentovaným umelcom Večerná atmosféra opátstva - skoro v centre Brna. Prez Všetečka s umelkyňami sl. Medkovou a Reichelovou Jeden z pôsobivých rautových priestorov. Nezabudnuteľná atmosféra neskorého leta...