Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slávnostné odovzdanie ďakovných listov.
Termín: 3.X.2014.
Na mestskom úrade v Hlohovci za prítomnosti p. primátora Hlohovca p. Petra Dvorana, boli odovzdané ďakovné listy riaditeľom múzeí pánom PhDr M. Korčokovi riaditeľovi múzea holokaustu Sereď, riaditeľovi vlastivedného múzea v Hlohovci p. Mgr. J. Urmínskemu a výtvarníkovi - Majstrovi Vladimírovi Plachému za významnú pomoc pri realizácii mimoriadne úspešného programu venovanému najväčšiemu. vinárovi medzivojnového obdobia Ferdinandovi Fussmannovi. Klikni
Jeden z ďakovných listov. Ocenenie mimoriadne zaujímavého programu o F. Fussmannovi. Majster Plachý so šéfom cechu vinárov p. Tuturom. PhDr p. Korčok prijíma poďakovanie riad, Ing. Danka za Food Primátor Hlohovca p. P. Dvoran, p. Tutura a Eques Všetečka Poďakovanie Majstrovi Plachému od Ing. Danka Za cech vinárov p. Pavol Tutura. Pred TV rozhovorom p. Ing. Danko s PhDr Korčokom. P. Danko jednému z hl. organizátorov Eques Všetečkovi. Pán Ing. Danko s Eques Všetečkom prez. EFVK.