Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Carlton Bratislava
Termín: 6.X.2014.
V reprezentačných priestoroch hotela Carlton sa konalo slávnostné zhromaždenie s príležitosti 103. výročia založenie Čínskeho štátu.Na pozvanie J.E. Yun-Ping CHANG - a, vedúceho Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave sa slávnosti zúčastnila delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, vedená jej prezidentom Eques Všetečkom. Svoju prítomnosť rozšírili aj o medzinárodnú prezentáciu vín zastúpenú vinármi Chateau Topoľčianky, Golguz, Vína zastrešené Cechom vinárov Hlohovca a vína Maďarských kolegov z oblasti Eger. Maďarskú delegáciu viedol osobne konzul pán Pammer István. Na slávnosti sa zišli predstavitelia spoločenského života, vlády SR i členovia SNR. Klikni
Prez. EFVK Všetečka s p. Kopincom pri zástavách EFVK. Majster Plachý podľa lokalít vín dotvoril interiér. Medzi zástavami nechábala ani vlajka Maďarska a Taiwanu. Majster Plachý,  posledná kontrola pred príchodom hostí. Majster Plachý spomienkové fofo s riad. Simonom Šomorjajom. Expozícia Galguzu s obrazom Hlohovca. S delegáciou vinárov Maďarska a šéfom konzulom .p. Pammerom. J.E. pán Čhang sa víta s delegátmi Maďarska Repre tabula Taiwanu s tortou. Eqwues Všetečka s primátorom Hlohovca a jeho paňou. Prez. eques Všetečka - (Vpravo)...... 270 hostí bolo na stretnutí a prezentácii. Slávnostný prejav Jun-Ping Changa. Pri Egerských vínach p. Kováč  s p. L. Kollárovou Zastúpenie ministerstva i obchodnej komory pri Egerskom víne S delegáciou Maďarska o spolupráci a ďaľšom projekte. Spoločná spomienka na výstavu v Bratislavskom hrade. So zástupcami umenia Carltonu, Trendu, obch. komory.