Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Mikulov
Termín: 11.X.2014.
Aj tentoraz bolo stretnutie v Mikulove vynikajúce. Tradícia, Umenie, Víno a Priateľstvo - to je Mikulov. Dnes vieme, prečo dokážu spraviť českí vinári stretnutie, o kvalite ktorého sa môže na Slovensku iba snívať. Úprimnosť vzťahov, spoločná snaha o rozvoj vzťahov v prospech regiónu s prirodzenou spoluprácou medzi komunálnym vedením, bez úradníckeho povýšenectva. A výsledok - úžasný...
Bez SACRU, NOCRU a iných štátom subvencovaných organizácií. Radšej klikni.
Pred vynikajúcim hotelom priateľa P. Marcinčáka. Prechod do Dietrichsteinovej hrobky na slávnosť. Nezbúrali, zrekonštruovali a má to atmosféru. p. Šomorjaj s manželkou a Majster Plachý. Krátka porada púred začatím obradov. S dôstojným pánom p. Vican producent Bobulí i Vinárov. Zahájenie slávnosti. Fanfáry pri starom organe. Prísaha na meč. p. Šomorjaja. Dúšok vína z rúk dôstojného pána. Rytieri pred zámkom s vinárskou výstavou. Presekaná cesta skalou na horný dvor. Skvosty zvonka aj z vnútra. Tabernákulá v zámku. Výhľad z terasy aj na stovky turistov... Investovať do tradície, prináša peniaze... Rytierske auditórium pred koncertom. Husľový virtuóz p. Svěcený Spoločné foto s p. Svěceným. Krásny výhľad zo zámku na Mikulov. Umelci v priateľskom rozhovore Všetečka Plachý a Svěcený. Pri poézii, dobrom víne a priateľskej atmosfére. S poétom p. Králikom zo Sedleca a p. F. Martínkom. Raňajší Mikulov, znovu plný turistov a nekončiacou sezónou.