Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Topoľčianska koštovka.
Termín: 17.X.2014.
Topoľčany - pivárska bašta sa pomaly, ale iste mení na vinársku oblasť. Svedčila tomu nielen veľká vinárska návštevnosť, ale aj mimoriadny záujem publika poskladaného zo všetkých vekových kategórií. Šéf Vinerie p. Henrich Kopinec mimoriadne dobre volil hlavný program. Pozvanie Jožku Šmukaře, známeho moravského speváka ľudových piesní - doslova okúzlil sálu a diváci spolu s ním spievali známe pesničky. Práve hudobnú zložku programu ocenil aj Simon Šomorjaj viceprezident pre spoločenské záležitosti EFVK. Prezident EFVK Eques Všetečka a blahoželal prítomným ku vinárskemu sviatku spojenému s tak kvalitným programom. P.Tutura šéf vinárskeho cechu Hlohovec - Sereď, zaujal výberom vín oblasti, ktorú reprezentoval v Topoľčanoch. Klilni.
Krátka porada s p. primátorom pred otvorením. S p. Kopincom hlavným usporiadateľom. Zdravica prez. EFVK eques Všetečku - prítomným. P. Simon Šomorjaj oceňuje hudobnú stránku podujatia. Osobný dar Jožky Šmukaře pre archív EFVK. V rozhovore s riad. S.Šomorjajom. Spoločné foto s umelcom. Plná sála veľkého kultúrneho domu. Vína Hlohoveckej oblasti privezené p. Tuturom. Páni. Kopinec, Šmukař, Šomorjaj.