Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Zohor na moravsko - rakúskom pomedzí.
Termín: 23.X.2014.
Zachovanie kultúrneho dedičstva, malých architektúr, skulptúr a výtvarných prejavov predošlých generácií bolo predmetom stretnutia predstaviteľov EFVK v obci Zohor na pomedzí Moravy. Pán Simon Šomorjai zoznámil kolegov so súčasným stavom týchto pamiatok . Umelci, predstavitelia EFVK - sa zhodli na pomoci obci v týchto otázkach o. i. aj o zahrnutí obce do medzinárodných vinárskych kultúrnych aktivít smerujúcich k pozdvihnutia povedomia a kultúrnej dôležitosti zanedbávaných pamiatok. Klikni
P.Šomorjaj pred pomníkom padlých vo vjnách. p. Šomorjai vysvetľuje pôvod mien a dejiny obce. Stará architektúra sa pomaly stráca. Kaplnka Jána Nepomuického. Zachatiť v umeleckom odkaze ešte existujúce architektúry. Prez EFVK Všetečka pred kaplnkou Jána z Nepomuku. Socha Sv. Floriána  patróna požiarnikov - koľko ich je?     Pieta, postavená z vďaky za odvrátenie moru. Pred kultúrnym domom v Zohore. Domáci s Majstrom Plachým. Páni Šomorjai a Všetečka pred morovou kaplnkou. Ak sa nepodá pomocná ruka - zanikne. Pred pamôtníkom M.R.Štefánika. Pamätník zahynuvších v svetových vojnách. Občania Zohora. Ďaľší neudržiavaný skvost. Zhrnutie celodenného stretnutia. Musíme v Zohore rozbehnúť kampaň, za obnovu a záchranu.