Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Spolupráca s obcou Zohor
Termín: 2.XI.2014
Zohor sa zaradil medzi obce spolupracujúce s EFVK. Zástupcovia obce navrhli spoluprácu na kultúrnom rozvoji vedeniu EFVK. Na základe návrhu bolo pripravené stretnutie spojené s výstavou Majstra Vladimíra Plachého a prezentáciou o medzinárodnom pôsobené EFVK, ktorú viedol prezident Eques Všetečka. Strany sa dohodli, že spolupráca s touto prihraničnou obcou je prínosom Klikni
Obraz rodáka Brunovského vystihujúci dušu Zohora. Majster Plachý s p. Šomorjaiom pri inštalácii výstavy. S. Šomorjai s eques Všetečkom prez. EFVK. Eques Všetečka o medzinárodnej spolupráci. Auditórium. Rozvoj kultúry a medzinárodných vzťahov podtrhol p. Šomorjai Obrazy, -  ale aj hudba podtrhovali priateľsľskú atmosféru. Eques Všetečka pri predstavovaní s významnými občanmi. Kultúra a turizmus - sú spoločné východiská.