Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Omša za veľkého umelca Jozefa Malíka
Termín: 8.11.2014
Jozef Malík vynikajúci klavirista, majster organovej hry, človek, ktorý predčasne opustil svojich priateľov. K jeho nedožitému životnému jubileu usporiadal dôstojný pán ThDr M. Červený sv. omšu v Bratislave – Čunove, na ktorej sa zišli, okrem rodiny aj poprední umelci Čiech a Slovenska – dlhoroční priatelia zosnulého Majstra Jozefa Malíka, aby si pripomenuli spoločné chvíle prežité v umení, umením - v dušu povznášajúcej prítomnosti spoločných chvíľ. Klikni
V aleji pred kostolom v Čunove. Rozhovor dvoch vynikajúcich umelcov p. Jeřábek a Plachý. Prez. EFVK eques Všetečka s Tomášom Jeřábkom. Foto pri kostole v Čunove. Úprimné privítanie ThDr M. Červeným na pôde Čunovskej farnos Krásny a udržiavaný kostolík v Čunove pre sv. omšou. Pohľad na organ v kostole. Patrón farnosti sv. Michal. Chýbajúci priateľ Jozef Malík. Zišli sa priatelia a rodina zosnulého umelca. Stretnutie po omši pred kostolom. Spoločné foto. Eques Všetečka s Majstrom Vladimírom Plachým. Cestou na faru. Eques Všetečka a Majster Jeřábek Fara v Čunove. Vsadená mramorová doska na fare. Dirigent SND Pavol Selecký s popredným organistom Dómu Sv. M Umelec T. Jeřábek z Brna s p. Šomorjaiom. Predobedová spoločná motlitba. ThDr M. Červený s S. Šoorjaiom na chodbe fary v Čunove. Milý detail. Rozjímanie v prírode. Spomienky na priateľa uprostred nezničenej prírody.