Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Ochrana prírody zavedeníim ekologického pestovania viniča.
Termín: 13.XI.2014,
Maďarsko – Slovenský projekt cezhraničnej spolupráce vedený prof. Cagáňom - zahrňuje najpodstatnejšie perspektívy práce aj vo vinohradníckej oblasti. Ekológia, nie je iba fráza, ale stáva sa nutnosťou nielen v školských laviciach, ale aj v bežných činnostiach každej prevádzky. O vode, o ekonomickom a sociálnom rozvoji vidieka – to všetko vyžaduje školenie a poučenie. Odbúrať zaužívané zvyklosti a nastúpiť cestu trvalého rozvoja, bez ekologických dôsledkov. EFVK sa zúčastňuje tohoto školiaceho procesu, aby členovia vedeli poskytnúť odborné referencie. Klikni
Priestory konferencie poskytol rektor SPU v jeho priestoroch Stretnutia sa zhúčastnili nielen vinári, ale aj zástupci tla Ekológia a trvalo udržateľný rozvoj - hlavné témy budúcich r Pani redaktorka Toroková pri študovaní materiálov. Vedúci katedry prof. Cagáň pri zaujímavej prednáške.. Jeden z tisícky slidov. Prof. Tóthová pri prednáške. Biomonitoring, ako jedna z najprogresívnejších metód.       Zamerania projektov. S prof. Cagáňom a p. Martiškovou prez EFVK. eques Všetečka