Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Česko - Slovenská kultúrna koexistencia.
Termín: 16.11.2014.
Český mediálny gigant s celonárodným pokrytím pripravuje mimoriadne zaujímavý adventný masmediálny projekt určený pre Čechy a Moravu - v ktorom tvorcovia nezabudli aj na kultúrny rozmer susedných národov. Predstavitelia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry výtvarný umelec Majster Vladimír Plachý, riaditeľ a šéf sekcie umenia EFVK pán Simon Šomorjai aj prezident EFVK Eques Ján Všetečka – Konstanty sa aktívne zúčastnili snímania tohto projektu – tento krát v Hustopečích u Brna. Člen ND Praha pán Václav Postránecký, Pavlína Filipovská najpopulárnejší dôstojný pán v Čechách – poľského pôvodu, pán Zbigniew Czendlik pripravili atraktívny rámec dušu obohacujúcich dní adventu. Slovenská strana pripravila duchovnú reminiscenciu vynikajúceho projektu o Ferdinandovi Fussmannovi, ktorý sa stretol s mimoriadnym záujmom. Pánu Postráneckému, Pani Filipovskej, dôstojnému pánovi Zbignievowi Czendlikovi odovzdali členovia EFVK pozornosti firmy Golguz, mimoriadnu sériu vysokokvalitných vín z viníc Food Farm – vinárstva Golguz s písomnými sprievodnými materiálmi venovanými spomienke na najväčšieho vinára medzivojnového obdobia F. Fussmanna i súčasných vinárov oblasti. S prekvapením a vďakou prijali pozornosti slovenských vinárov, reprezentovaných úspešným vinárstvom Golguz, prisľúbili svoju osobnú účasť na aktivitách slovenskej strany. Klikni
Hustopeče u Brna. Prežili komunistov, vojnu - vždy aktuálna architektúra. Majster Vladimír Plachý pred pivnicou Jožka Šmukaře. Prez. EFVK Eques Všetečka si opakuje texty... Spomienky na všetky významné osobnosti = turistika. Centrum - dnes dedinky? Upravené. Zaujímavé.Učme sa. So šéfkou produkcie u Jožky Šmukaře. Majster Plachý s p. Filipovskou. Ľudia, ktorí pochopili dejinné súvislosti so Slovenskom. Eques Všetečka s dámou - Pavlínou Filipovskou. Slovenské posoltvo cez médiá: Búvaj dieťa krásné ..... S vynikajúcim hercom p. Postráneckým o spoločných projektoch Majster Plachý s p. Šomorjaiom, kultúra, ktorá spája. Cimbálovka J. Šmukaře cez prestávku. Príprava na dialog s p. Zbigniewom Czendlikom. Eques Všetečka si opakuje texty... Po rokoch. S p. Šomorjajom - mimoslovenský úsmev... Dar Golguzu a pozvania pre Zbigniewa Czendlika. Projekty k otváraniu slovenských duší.... Záujem o vinárstvo Golguz a jeho vína od p. Postráneckého.  Tradícia, umenie, víno, priateľstvo... i u F. Fussmanna. Foto, po dohovore o projektoch. p. Šomorjai i eques Všetečka Výstavy Majstra Plachého sú vždy kultúrnou udalosťou. Ešte termíny.... Odpočívajúce nástroje.Bez nich by bolo smutno na svete.