Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Neszmély - Hiltop
Termín: 19.XI.2014.
Medzinárodné stretnutie organizácií s vplyvom na rozvoj vinárstva Maďarska a Slovenska v spolupráci s SPÚ Nitra: Ochrana prírodných zdrojov, zavedením ekologického pestovania viniča, bola hlavná téma, ktorou sa zaoberali delegácie oboch krajín. Prezidenta EFVK vyzvali delegáti aby informoval o rozvoji náučnej činnosti v spolupráci s firmou Food Farm a vinárstvom Golguz. Úspech medzinárodnej akcie venovaný pamiatke Ferdinanda Fussmanna prináša medzinárodný záujem. Pri tejto príležitosti poďakoval prez. Eques Všetečka za možnosť vystúpiť pre týmto plénom , odovzdal dary prednášajúcim osobnostiam v mene vedenia Vinárstva Golguz a pozval prítomných k aktívnej spolupráci na ďalších projektoch. Klikni
Most cez Dunaj pred Komárovom. Upršaný vstup do milej obce Neszmély na brehu Dunaja. Vinárstvo a hotel Hitopp, jedno z top Maďarska. Odborníci oboch krajín - nové aspekty eko pestovania. Ing Kakalíková PhD mimoriadne zaujala svojou prednáškou. Pohľad na Slovensko z Maďarskej strany. Dr Vér András PhD, Dr Soke Lajos s prez. EFVK Jeden z najlepších vinárov Maďarska p. Szolossi z Neszmély. Zaujímavá úloha prezentovaná Prof. Ing. L. Cagáňom PhD - SPÚ Pohľad na premietaciu plochu. Odkrytie koreňových systémov, kvôli poučeniu prítomných. Prez. Eques Všetečka s prof. Kakalíkovou. PhD Foto prítomných vo viniciach Hiltoppu. Prez. EFVK Všetečka pred prezentáciou F.Fussmanna. Odovdávanie pozornosti Fy Golguz prof. Kakalíkovej. Víno F.F. pre špičkového odborníka Zoltána Tamašeka. S prof. Kakalíkovou o projektoch s Fy. Golguz.