Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Návšteva Taty s poučením majstra Solossiho.
Termín: 20.11.2014-
Vinohrady pri meste Tata boli cieľom medzinárodnej delegácie, ktorý viedol ich majiteľ o. Solossy. Systém ekologického pestovania s vylúčením akýchkoľvek zdravotných následkov predstavil a konkrétne postupy objasnil aj pri finalizovaní vína. Klikni
Vo viniciach p. Solossiho pri Tate. Dobrú kondíciu robí podsev bylín do medziradov. Rastlinný podklad medziradov. Drží vlahu, dáva výživu cez mi Vinohrady v zime? Teplý odev p. Solossyho.. V pozadí mesto Tata. Zeleň uprostred zimy.... Cieľ ďaľšej návštevy - finalizovanie. P. Solossi, Ing. Tamasek a eques Všetečka. Bariková pivnica. Poznajú sa skoro 15 rokov. Vyrezané do dreva a upnuté menovky na fľašiach. Podanie rúk na ponoráme Hilltopu.