Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pokračovanie s prekvapením.
Termín: 21.XI.2014,
Prednášky týkajúce sa produkcie vína v Tokajskej oblasti Maďarska pokračovali stretnutím na mestskom úrade m. i. aj s rektorom univerzity M. Korvína z Budapešti. Po týchto prednáškach sa delegácie odobrali priamo do priestorov najlepších pivníc Tokaja aby sa podrobne zoznámili s produkciou, tradíciou a podstatou fenoménu „Tokaj“. Ručnú prácu sudára vystriedalo stretnutie v obradnej sále kostola, kde boli odovzdané reprezentačné zástavy pre lokalitu Tokaj, a počas slávnostného obradu boli páni. Mgr. Eques J. Všetečka, Majster V. Plachý viceprezident. S. Šomorjai, radca Ing. P. Kováč, radca a odborník p. J. Ágh vyznamenaní prijatím do rádu Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa.
Prijatie týchto pánov do prominentného členstva priaznivcov vínnej kultúry v Maďarsku, je ocenením ich podielu na rozvoji medzinárodných kultúrnych vzťahov s Maďarskom. Byť historicky prvými zo Slovenska, je ocenenie a záväzok. Klikni
Ráno - pred hotelom. Páni.-  Plachý, Ágh a Šomorjai Veľká zasadačka mestského úradu. Predstavenie prednášajúcich. Auditórium. S rektorom Univerzity Korvína v Budapešti. Pred Tokajskými top pivnicami. Príhovory a inštruktáž. Tokaj, miesto bližšie ku stredu zeme. Čaklanie s inšpiráciou. Domáci pán, pod tufami. Miesto, kde priateľstvo nemá ďaleko k ľuďom. Stále v práci. Novembrové sentencie na Tokaji. Dielňa sudára. Vypaľovanie suda. Obdivovaný výsledok Malé múzeum. Zápis do pamätnej knihy. Zástava a vyznamenania. Generálny konzul pasuje eques Všetečku čestným prijatím. Keď v ruke máš kalich, nemôžeš mať meč. Ing. Kováč. Majster V.Plachý počas slávnostného aktu.  p. Simon Šomorjai počas slávnostného aktu. Začiatok slávnostného aktu vyznamenania čestným členstvom. Pripravené na slávnostnú večeru. Poďakovanie eques Všetečku za delegáciu SK  s tlmočením.    Oslava v pivnici domáceho pána. Eques Všetečka: