Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Učíme sa, aby sme dali posolstvá...Tokaj.
Termín: 23.XI.2014.
Zhrnutie stretnutia. Lúčenie nie je ľahká záležitosť. Golguz v podobe spomienok na pôsobivý projekt o Ferdinandovi Fussmannovi pripravil mimoriadnu priateľskú atmosféru. Prítomní ocenili snahu a atypický prístup k enoturistike a súčasne si vzali spomienku na mimoriadne dni. Strávili sme pracovné stretnutia generujúce ďalšie aktivity spojené s poučením a život napĺňajúcimi uzávermi. Klikni
Rozlúčkové foto. Nikomu sa nechcelo odchádzať. Spomienka na Fussmanna, je aj o nás. Kniha o Tokaji, tu sú podrobnosti, kto nezažil neuverí. Vinárstvo Golguz a jeho F. Fussmann pred darovaním. Aj toto je forma priateľstva, okienko do duší F.Fussmann v rukách delegácie Poľska. Počítače a tichý šum kláves. Prezident a termíny. Fussmann pre druhú časť zo Zielonej Góry. Predstaviteľ poľskej strany. Spoločné foto. Účtovanie. Milá recepcia. Pokutovaná rýchlosť návratov.