Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Viedenská konferencia.
Termín: 28.11.2014.
ECOWIN SK – AT. Viedenská konferencia, ktorú by mal absolvovať každý vinár, aby si uvedomil, aká cesta je jediným východiskom pre jeho prácu a pre zdravie konzumentov a ich detí. Atmosféra a súhrn informácií vo Viedenskej kongresovej hale umiestnenej uprostred prírody na brehu Dunaja bola skutočným miestom výmeny informácií v ktorých dominovali práve vedci zo Slovenska. Prof Kakalíková, Ing. Pátková Phd, Ing Tamašek. Ich poznatky, vedecké uzávery prepracované do hĺbky tejto problematiky udivili aj rakúskych partnerov. Prezident EFVK Eques Všetečka má v priebehu januára podpísať memorandum o spolupráci s Budapesti Corvinus Egyetem, kde jeden z dominantných odborov – vinárstvo - v spolupráci so vedcami Slovenska by malo vytvoriť podmienky pre lepšie a kvalitnejšie uplatnenie študentov v krajinách V4. Záleží na tom – povedal prezident EFVK p. Všetečka, aby študenti stredoeurópskeho regiónu mali rovnaké informácie a šance presadzovať zmeny, bez ktorých nie je mysliteľný trvalo udržateľný rast produkcie, enoturistiky a kultúry s tým spojenej. Klikni
Konferenčná budova na brehu Dunaja vo Viedni. Bez slov. Príhovory vinárskych kapacít Rakúska. Téma, ktorá otrasie vinárstvom, bez týchto noriem sa nedá... Prvá káva po raňajšom rokovaní. Prof. Kakalíková s p. Zd. Šuranskou o problémoch Slovenska. Všetky citlivé otázky sú v prospech vinárov. Ing. Jaroslava Pátková PhD pri úžasnej prednáške. Medzinárodné a pozorné auditórium. Prez. Eques Všetečka: je na nás, aby to okračovalo... Vynikajúva Ing L. Kakalíková PhD o následkoch insekcídov. Kopula konferenčnej miestnosti. Opačný pohľad cez prestávku na auditórium. Pokračovanie - nenaháňa hrôzu, ale bičuje k činnosti..      Ak nespravíme nápravu.... dopadne to zle na naše deti. Návrat. Skoro poľadovica v Bratsilave.